Ghế gấp GS(I)-15-10

303.000 

Ghế gấp văn phòng Xuân Hòa GS(I)-15-10 là Kiểu ghế G-15-07 cải tiến – bổ sung giằng chân. Khung sơn. Mặt đệm mút bọc giả da hoặc Mặt composite

Ghế gấp GS(I)-15-10

303.000