Giường đơn sắt Gi-05-00

1.250.000 

Giường sắt đơn Xuân Hòa Gi-05-00 nhỏ gọn hiện nay thường được sử dụng nhiều trong các bệnh viện, hoặc kê tại phòng làm việc cá nhân để nghỉ ngơi buổi trưa

Giường đơn sắt Gi-05-00

1.250.000